Strona główna...  Kontakt...  Mapa strony...
ZNAJDŹ PRODUKT
MENU Artykuły całe Bezpieczniki topikowe o charakterystyce gTr firmy Eti Polam do zabezpieczania transformatorów

Bezpieczniki topikowe o charakterystyce GTr frimy Eti Polam do zabezpieczania transformatorów


Bezpieczniki gTr do zabezpieczania strony niskiego napięcia transformatorów są jeszcze nowością
w Polsce. W niniejszym artykule zostały przedstawione podstawowe parametry techniczne i zasady
doboru bezpieczników topikowych niskiego napięcia o charakterystyce gTr oraz ukazano zalety
i korzyści wynikające z ich stosowania w rozdzielnicach transformatorowych.


Rys. 1. Bezpieczniki topikowe gTr

Transformatory rozdzielcze średniego napięcia SN/nn najczęściej zabezpieczane są: po stronie pierwotnej bezpiecznikami średniego napięcia – VV od skutków zwarć, po stronie wtórnej – od skutków zwarć i przeciążeń bezpiecznikami umieszczonymi w sieci rozdzielczej zwykle o charakterystyce gG lub w przypadku sieci wiejskich
o charakterystyce gF (rys. 2). Jest to sposób najczęściej stosowany ze względu na prostotę i koszt rozwiązania. W takim układzie nie można jednak w pełni wykorzystać znamionowego dopuszczalnego przeciążenia transformatora Tr, ze względu na możliwość zadziałania bezpieczników B2. Nie jest także zabezpieczona część sieci niskiego napięcia w przypadku zaistnienia zwarcia w miejscu pokazanym (strzałka) na rys. 2, zwłaszcza gdy tą część stanowi długi odcinek przewodów o niewielkim przekroju.


Rys. 2. Zabezpieczenie transformatora rozdzielczego bezpiecznikami o charakterystyce gG lub gF


Rys. 3. Zabezpieczenie transformatora rozdzielczego bezpiecznikami B3 o charakterystyce gTr

Aby skutecznie powyższy problem rozwiązać, należy zastosować bezpieczniki mocy B3 o charakterystyce gTr – transformatorowej (rys. 3). Bezpieczniki topikowe gTr, jak wskazuje nazwa ich charakterystyki, są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów o mocy od 50 kVA do 1000 kVA. Zgodnie z wymaganiami niemieckich norm (VDE 57636–22–1984 i VDE 0636–201/ A10–1997), w odróżnieniu od pozostałych bezpieczników (zamiast prądem znamionowym In), są identyfikowane nadrukiem w kolorze brązowym (rys. 1) i mocą znamionową transformatora Sn (kVA), do którego zabezpieczenia są przeznaczone. Ich prąd znamionowy można określić za pomocą wzoru:


Charakterystyki czasowo-prądowe t-I bezpieczników gTr firmy ETI POLAM są pokazane na rys. 4.

Rys. 4. Charakterystyki czasowo-prądowe t-I bezpieczników gTr

Porównując charakterystyki gTr z charakterystykami bezpieczników gG można zauważyć, że charakterystyki gTr leżą powyżej dolnych granic pasm charakterystyk gG, a więc ich rzeczywiste prądy zadziałania są wyższe
niż bezpieczników o charakterystyce gG. Ich umowny dolny prąd probierczy (prąd niezadziałania) wynosi 1,3In w ciągu 10h, a górny prąd probierczy (prąd zadziałania) wynosi 1,5In w ciągu 2h. Przy czym In jest to prąd znamionowy zabezpieczanego transformatora. Znamionowa zdolność zwarciowa bezpieczników gTr wynosi 100 kA. Obecność bezpieczników gTr po stronie niskiego napięcia transformatora pozwala na długotrwałe przewodzenie przez wkładki gTr prądu znamionowego transformatora oraz jego dopuszczalnego prądu przeciążeniowego. Bezpieczniki o charakterystyce gTr są produkowane w trzech wielkościach – WT/
NH -2/gTr dla transformatorów o mocach od 50 kVA do 250 kVA, WT/NH – 3/gTr dla transformatorów o mocach od 50 kVA do 400 kVA i WT/NH – 4a/gTr dla transformatorów o mocach od 315 kVA do 1000 kVA i mają te same wymiary oraz mogą być stosowane w tych samych podstawach bezpiecznikowych i rozłącznikach co bezpieczniki o charakterystykach gG, gF. Bezpieczniki WT/NH-4a/gTr są przeznaczone tylko do stosowania w rozłącznikach bezpiecznikowych wielkości 4a. Ze względu na możliwość przewodzenia przez bezpieczniki
gTr dopuszczalnych prądów przeciążeniowych transformatora, wszelkie połączenia podstaw bezpiecznikowych i rozłączników (zawierających te bezpieczniki) z zabezpieczanymi urządzeniami i rozdzielnicami powinny
być wykonane przewodami o przekrojach podanych we wspomnianych już powyżej normach VDE. Wymagane przekroje przewodów są podane w tablicy 1. Przekroje powyższych przewodów są większe niż wymagane dla prądu znamionowegozabezpieczanego transformatora.


inż. Roman Kłopocki (pracownik firmy Eti Polam)


LITERATURA:
[1.] J. Ossowicki – Zabezpieczenia stacji transformatorowych średniego napięcia Bezpiecznikami topikowymi. PTPiREE Biul. Inform. 1/2001.
[2.] Norma DIN/VDE 57636 cz. 22 /1984
[3.] Norma DIN/VDE 0636–201/A10–1997
[4.] Katalog firmy ETI POLAM Sp. z o.o.
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej szczegółów na naszej stronie polityka prywatności