14 results found for: 12

Odczytywanie charakterystyk

JAK ODCZYTYWAĆ CHARAKTERYSTYKĘ CZASOWO-PRĄDOWĄ BEZPIECZNIKÓW? Krzywa charakterystyki czasowo-prądowej dlapewnego bezpiecznika jest pokazana jako liniaciągła, ukazująca dla tego bezpiecznika czas wy łączania w sekundach dla pewnego zakresu […]

Bezpieczniki gL/gG do ochrony kabli i przewodów

Wielkości znamionowych prądów bezpieczników gL/gG do ochrony kabli i przewodów przed przeciążeniem Bezpieczniki o charakterystyce gL/gG są sklasyfikowane w normach VDE 0636 oraz EN 60269 jako […]

Wkładki bezpiecznikowe / moc oddawana

Straty mocy wkładek bezpiecznikowych firmy Jean Müeller Charakterystyka gG Prąd znamio-nowy NH-System NH00 NH1 NH2 NH3 NH 4a [A] 400 500 690 400 500 690 400 […]

Dobezpieczanie bezpiecznikami

W większości zastosowań od zabezpieczeń nadprądowych wymaga się zdolności wyłączania wszelkich prądów przetężeniowych, od niedużego prądu przeciążeniowego do największego spodziewanego prądu zwarciowego. Jeżeli spełnienie tego wymagania […]

Dobór bezpieczników do zabezpieczania przewodów i kabli

Zabezpieczenia nadprądowe są najpowszechniej stosowaną odmianą zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych. Służą do zabezpieczania silników i innych odbiorników, transformatorów, przekształtników i urządzeń rozdzielczych, ale w większości zastosowań […]

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm

1. Wstęp Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianą od lat trzydziestych ubiegłego wieku i są dobrze opisane w literaturze książkowej, w języku polskim można tu […]

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Przewody łączące odbiorniki energii elektrycznej z źródłem zasilania powinny być zabezpieczone przed skutkami przeciążeń i zwarć przez urządzenia zabezpieczające, samoczynnie wyłączające zasilanie w przypadku przeciążenia lub […]

Współdziałanie bezpieczników i ograniczników przepięć

Dla poprawnego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych ważne jest skoordynowanie rozmaitych systemów zabezpieczenia i ochrony, działających na różnej zasadzie i wykorzystujących odmienne kryteria działania. Dotyczy to […]

Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle

Problematyka zabezpieczania przewodów połączonych równolegle obejmuje wiele trudnych zagadnień i kryje różne pułapki. Referat dotyczy przewodów zasilanych jednostronnie, czyli układów otwartych, do zabezpieczania których dobrze nadają […]